Gia hạn thời gian nhận đăng ký Hồ sơ tham gia Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 đến hết ngày 15/10/2022

Ngày 22/9/2022, Ban Tổ chức Giải thưởng đã phê duyệt Thông báo số /TB-BTC về việc gia hạn thời gian nhận đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng“Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 đến hết ngày 15/10/2022, cụ thể như sau:
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make In Viet Nam” năm 2022, thời gian gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 22/9/2022;
Căn cứ tình hình đăng ký tham gia Giải thưởng trong thời gian qua, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện và gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng, theo đề nghị của Cơ quan thường trực Giải thưởng và các doanh nghiệp, tổ chức;
Nay Ban Tổ chức Giải thưởng thông báo gia hạn thời gian nhận đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng của doanh nghiệp, tổ chức đến hết ngày 15/10/2022.
Thông tin liên hệ:
Cơ quan thường trực giải thưởng:
Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ:Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline hỗ trợ, hướng dẫn: 089 899 5599
Email: makeinvietnam@mic.gov.vn 
Ban Tổ chức Giải thưởng trân trọng thông báo./.
 

 

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2022
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Về giải thưởng