Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 sắp được phát động

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT), được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam và thời đại.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 bao gồm 4 hạng mục:

- Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số.

- Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số.

- Sản phẩm số xuất sắc cho Xã hội số.

- Sản phẩm số tiềm năng.

Thời gian nhận đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng: từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022

Lễ công bố và trao Giải thưởng dự kiến tổ chức: tháng 12/2022 tại Hà Nội.

 

Vụ CNTT - Cơ quan thường trực Giải thưởng

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2022
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Về giải thưởng