Các hạng mục giải thưởng
“Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021

Giải thưởng
Nền tảng số xuất sắc
Giải thưởng nền tảng số xuất sắc: sản phẩm nền tảng, kết nối, thúc đẩy hệ sinh thái
Xem chi tiết tiêu chí đánh giá
Giải thưởng
Sản phẩm số xuất sắc
Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc: sản phẩm ICT giải quyết bài toán Việt Nam.
Xem chi tiết tiêu chí đánh giá
Giải thưởng
Thu hẹp khoảng cách số
Giải thưởng thu hẹp khoảng cách số: đem công nghệ số đến gần hơn với người dùng
Xem chi tiết tiêu chí đánh giá
Giải thưởng
Giải pháp số xuất sắc
Giải thưởng Giải pháp số xuất sắc: Giải pháp đặc thù cho từng bài toán riêng biệt
Xem chi tiết tiêu chí đánh giá
Giải thưởng
Sản phẩm số tiềm năng
Giải thưởng sản phẩm số tiềm năng: sản phẩm mới, sẵn sàng cho thị trường Việt Nam và quốc tế
Xem chi tiết tiêu chí đánh giá

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Bạn muốn tài trợ cho Giải thưởng?
Hãy gửi thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

Logo Doanh nghiệp*
Định dạng file: JPG, PNG, JPEG
Kích thước không vượt quá: 5Mb
Make in Viet Nam 2021
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông