Giải pháp số xuất sắc

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

Tiêu chí thành phần

I

Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam

40

 

1

Tính sáng tạo và độc đáo của giải pháp

5

 

 

 

 

Tính khác biệt  của giải pháp với những  giải pháp quốc tế và trong nước hiện nay  (về chức năng, hiệu suất, chi phí đầu tư, mua sắm hoặc thuê,…)

 

 

 

Định hình/phù hợp xu hướng

2

Công nghệ , chất lượng giải pháp

15

 

 

 

 

Áp dụng công nghệ mới  (thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển)

 

 

 

Hỗ trợ sử dụng trên nhiều thiết bị, môi trường

 

 

 

Khả năng bảo trì, bảo hành của sản phẩm

 

 

 

Khả năng đảm bảo an toàn, bảo mật của giải pháp

3

Công đoạn cốt lõi của giải pháp do người Việt Nam thực hiện

15

 

 

 

 

Chứng minh công đoạn cốt lõi của giải pháp do doanh nghiệp làm chủ

 

 

 

Tổ chức, doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ (chiếm ít nhất 51% vốn, cổ phần)

 

 

 

Chất lượng dịch vụ

4

Tính năng giải pháp (dễ sử dụng, tương thích, tùy biến, mở rộng,...)

5

 

 

 

 

Khả năng mở rộng và năng lực cung cấp dịch vụ cho lượng người dùng lớn

 

 

 

Khả năng tích hợp hệ thống

 

 

 

Phân quyền người dùng và bảo mật dữ liệu người dùng

 

 

 

Tính thân thiện với người dùng

II

Giá trị thực tế

60

 

5

Có giá trị thực tế được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số

40


 

 

 

 

Bài toán thực tế nào đã giải quyết và giá trị đem lại

 

 

 

Doanh thu trong 03 năm liền kề của  giải pháp

 

 

 

Số lượng người/Doanh nghiệp/Tổ chức sử dụng

 

 

 

Chất lượng tăng trưởng

 

 

 

Thị phần trong nước

 

 

 

Mô hìnhchiến lược kinh doanh

6

Tác động kinh tế, xã hội

15

 

 

 

 

Tác động kinh tế, xã hội

 

 

 

Tác động tốt tới văn hóa, môi trường

 

 

 

Đánh giá của khách hàng

 

 

 

Thời gian đã đưa vào sử dụng

7

Khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế

5

 

 

 

 

Thị phần và tiềm năng thị trường quốc tế

 

 

 

Mô hình, chiến lược kinh doanh

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Đăng ký tham gia
Make in Viet Nam 2021
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông