Sản phẩm số tiềm năng

Giải thưởng tập trung vào các tiêu chí: Khác biệt với những nền tảng quốc tế và trong nước hiện nay. Định hình/phù hợp xu hướng, công nghệ mới được ứng dụng trong nền tảng, công nghệ cốt lõi có tính mở, mã nguồn mở...

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

Tiêu chí thành phần

I

Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam

45

 

1

Tính sáng tạo và độc đáo của sản phẩm

10

 

 

 

 

Tính khác biệt với những sản phẩm quốc tế và trong nước hiện nay (khác biệt về phân khúc thị trường hoặc về công nghệ hoặc kết hợp nhiều kỹ thuật)

 

 

 

Định hình/phù hợp xu hướng

2

Công nghệ, chất lượng sản phẩm

10

 

 

 

 

Áp dụng công nghệ mới  (thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển)

 

 

 

Độ tin cậy của sản phẩm

 

 

 

Sự tiện lợi của sản phẩm đối với người dùng

 

 

 

Hiệu năng của sản phẩm

 

 

 

Khả năng bảo trì, bảo hành của sản phẩm

 

 

 

Tính an toàn, bảo mật

3

Công đoạn cốt lõi của sản phẩm do người Việt Nam thực hiện

15

 

 

 

 

Chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ  hoặc hợp đồng KHCN hoặc thuyết minh chi tiết

 

 

 

Tổ chức, doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ (chiếm ít nhất 51% vốn, cổ phần)

4

Tính năng sản phẩm (dễ sử dụng, tương thích, tùy biến, mở rộng,...)

10

 

 

 

 

Tính thân thiện với người dùng

 

 

 

Khả năng mở rộng

 

 

 

Khả năng tùy biến

II

Giá trị thực tế

55

 

5

Tính cấp thiết của bài toán mà sản phẩm đang giải quyết tại Việt Nam

15

 

 

 

 

Chứng minh sản phẩm đang giải quyết bài toán nào của tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân

 

 

 

Vấn đề đang giải quyết có ý nghĩa như thế nào trong chuỗi giá trị sản phẩm

6

Mô hình, chiến lược và quy mô thị trường

20

 

 

 

 

Thị phần và tiềm năng thị trường trong nước

 

 

 

Mô hình, chiến lược kinh doanh

7

Tác động kinh tế xã hội

10

 

 

 

 

Doanh thu sản phẩm

 

 

 

Số lượng người/Doanh nghiệp/tổ chức sử dụng

 

 

 

Tác động kinh tế, xã hội

8

Khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế

5

 

 

 

 

Thị phần và tiềm năng thị trường quốc tế

 

 

 

Mô hình, chiến lược kinh doanh

9

Đã kêu gọi được vốn

5

 

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Đăng ký tham gia
Make in Viet Nam 2021
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông