Thu hẹp khoảng cách số

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

Tiêu chí thành phần

I

Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam

35

 

1

Tính sáng tạo và độc đáo của sản phẩm

5

Định hình/phù hợp xu hướng

2

Công nghệ, chất lượng sản phẩm

10

 

 

 

 

Áp dụng công nghệ mới  (thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển)

 

 

 

Độ tin cậy của sản phẩm

 

 

 

Hiệu năng của sản phẩm

 

 

 

Khả năng bảo trì, bảo hành của sản phẩm

 

 

 

Tính an toàn, bảo mật

3

Công đoạn cốt lõi của sản phẩm do người Việt Nam thực hiện

10

 

 

 

 

Chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ  hoặc hợp đồng KHCN hoặc thuyết minh chi tiết

 

 

 

Tổ chức, doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ (chiếm ít nhất 51% vốn, cổ phần)

4

Tính năng sản phẩm (dễ sử dụng, tương thích, tùy biến, mở rộng, đa ngôn ngữ...)

10

 

 

 

 

Tính thân thiện với người dùng

 

 

 

Tính an toàn, bảo mật

 

 

 

Khả năng tùy biến

 

 

 

Đa ngôn ngữ

II

Giá trị thực tế

65

 

5

Bài toán cần giải quyết thuộc lĩnh vực chuyển giao tri thức, rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng miền hay nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, có ý nghĩa cho xã hội

30

 

 

 

 

Giải pháp công nghệ số phục vụ người  tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hiệu quả

 

 

 

Giải pháp phục vụ người khuyết tật hiệu quả, giúp người khuyết tật hòa nhập cuộc sống cộng đồng, thụ hưởng được những thành tựu, tiện ích của công nghệ số

 

 

 

Giải pháp một số nhóm đối tượng ưu tiên như: người già, việc làm cho phụ nữ sau 35 tuổi, …

6

Phạm vi tác động của sản phẩm số (số người liên quan, tầm quan trọng của vấn đề, tính cấp thiết của vấn đề)

30

 

 

 

 

Số lượng đối tượng có thể được hưởng lợi từ giải pháp, nêu rõ các nhóm đối tượng và các lợi ích cụ thể mang lại

 

 

 

Số vùng tiếp cận lớn

7

Khả năng nhân rộng, tính bền vững

5

Giải pháp có khả năng triển khai dưới dạng chi phí thấp hoặc có cơ chế xã hội hóa để tự duy trì lâu dài

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Đăng ký tham gia
Make in Viet Nam 2021
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông