Doanh nghiệp chỉ còn gần 2 tháng để đăng ký tham gia Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam" năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 22/8/2023, Cơ quan Thường trực Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam”, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Cổng thông tin Giải thưởng: Giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn đã ghi nhận gần 80 hồ sơ đăng ký sơ bộ tham gia dự thi.

 

hop-baoo-12.jpg

“Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng uy tín, chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) của Bộ Thông tin và Truyền thông để trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế.

Theo Quy chế Giải thưởng năm 2023, thời gian nhận đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng từ ngày 12/7/2023 đến hết ngày 12/10/2023.Do đó, các doanh nghiệp chỉ còn gần 2 tháng để đăng ký nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Việt Nam năm 2023.

Theo đó, các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sự nghiệp lưu ý các nội dung sau:

Đối với các Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sự nghiệp đã đăng ký trên Website Giải thưởng cần khẩn trương hoàn thiện và nộp Hồ sơ trực tuyến theo tài khoản đã đăng ký.

Đối với các Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sự nghiệp chưa thực hiện việc đăng ký trên Website Giải thưởng nếu có sản phẩm mong muốn tham gia thì tiếp tục triển khai việc đăng ký tài Khoản và hoàn thiện, nộp Hồ sơ.

giải-thưởng.jpg

Hình thức đăng ký và gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn.

Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sự nghiệp tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách thức sau:

Cách 1:

- Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng từ ngày 12/7 đến ngày 11/8/2023.

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ từ ngày 12/8 đến hết ngày 12/10/2023.

Cách 2:

- Gửi hồ sơ từ ngày 12/7 đến hết ngày 12/10/2023.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với số Hotline: 0898995599 để được hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký và hoàn thiện Hồ sơ tham gia Giải thưởng.

Thảo Anh

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Make in Viet Nam 2023
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 cũng tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam
Cơ quan thường trực giải thưởng
Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089.899.5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Về giải thưởng