Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng Ban Tổ chức

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Phạm Đức Long

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Hoàng Quang Phòng

Phó Trưởng Ban

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
Nguyễn Minh Sơn

Thành viên

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Nguyễn Văn Phương

Thành viên

Cục trưởng Cục Báo chí
Lưu Đình Phúc

Thành viên
Make in Viet Nam 2022
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Về giải thưởng