Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng Ban Tổ chức

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Huy Dũng

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Hoàng Quang Phòng

Phó Trưởng Ban

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông
Nguyễn Thiện Nghĩa

Thành viên

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
Nguyễn Minh Sơn

Thành viên

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Bùi Hoàng Phương

Thành viên
Make in Viet Nam 2023
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 cũng tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam
Cơ quan thường trực giải thưởng
Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089.899.5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Về giải thưởng