00Ngày 00Giờ 00Phút 00Giây

Các hạng mục giải thưởng

Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số

Giải thưởng

Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số
Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số

Giải thưởng

Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số
Sản phẩm số xuất sắc cho Xã hội số

Giải thưởng

Sản phẩm số xuất sắc cho Xã hội số
Sản phẩm số tiềm năng

Giải thưởng

Sản phẩm số tiềm năng
Hãy tham gia để:

Ban Tổ chức

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng Ban Tổ chức

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Phạm Đức Long

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Hoàng Quang Phòng

Phó Trưởng Ban

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
Nguyễn Minh Sơn

Thành viên

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Nguyễn Văn Phương

Thành viên

Cục trưởng Cục Báo chí
Lưu Đình Phúc

Thành viên
Xem thêm các thành viên trong Ban Tổ chức
Xem tất cả

Hành trình Vinh danh
Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam 2022

Đăng ký dự thi năm 2022
Đăng ký dự thi năm 2022
22/06 - 22/09
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 22/6 đến 21/7/2022 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 22/7 đến hết ngày 22/9/2022 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Đăng ký dự thi năm 2022
Đăng ký dự thi năm 2022
22/06 - 22/09
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 22/6 đến 21/7/2022 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 22/7 đến hết ngày 22/9/2022 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Đăng ký dự thi năm 2022
Đăng ký dự thi năm 2022
22/06 - 22/09
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 22/6 đến 21/7/2022 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 22/7 đến hết ngày 22/9/2022 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Đăng ký tham gia năm 2022
Đăng ký tham gia năm 2022
22/06 - 22/09
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 22/6 đến 21/7/2022 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 22/7 đến hết ngày 22/9/2022 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Sơ tuyển hồ sơ
Sơ tuyển hồ sơ
22/8 - 10/10
Sơ tuyển hồ sơ
Cơ quan thường trực rà soát, lựa chọn những hồ sơ đạt tiêu chí, báo cáo Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức xem xét, phê duyệt Danh sách hồ sơ đạt tiêu chí qua vòng sơ tuyển theo quy định
Sơ tuyển hồ sơ
Sơ tuyển hồ sơ
22/8 - 10/10
Sơ tuyển hồ sơ
Cơ quan thường trực rà soát, lựa chọn những hồ sơ đạt tiêu chí, báo cáo Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức xem xét, phê duyệt Danh sách hồ sơ đạt tiêu chí qua vòng sơ tuyển theo quy định
Sơ tuyển hồ sơ
Sơ tuyển hồ sơ
10/10 - 10/11
Vòng Sơ khảo
Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua giai đoạn sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có điểm cao nhất của mỗi Hạng mục. Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban tương ứng để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọ Top 10 hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục, đề cử vào vòng Chung khảo
Vòng sơ khảo
Vòng sơ khảo
10/10 - 10/11
Vòng Sơ khảo
Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua giai đoạn sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có điểm cao nhất của mỗi Hạng mục. Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban tương ứng để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọ Top 10 hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục, đề cử vào vòng Chung khảo
Vòng Sơ khảo
Vòng Sơ khảo
10/10 - 10/11
Vòng Sơ khảo
Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua giai đoạn sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có điểm cao nhất của mỗi Hạng mục. Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban tương ứng để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọ Top 10 hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục, đề cử vào vòng Chung khảo
Vòng Sơ khảo
Vòng Sơ khảo
10/10 - 10/11
Vòng Sơ khảo
Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua giai đoạn sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có điểm cao nhất của mỗi Hạng mục. Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban tương ứng để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọ Top 10 hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục, đề cử vào vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
10/11 - 25/11
Vòng Chung khảo
Căn cứ vào Danh sách đề cử của Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi Hạng mục Giải thưởng.
Vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
10/11 - 25/11
Vòng Chung khảo
Căn cứ vào Danh sách đề cử của Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi Hạng mục Giải thưởng.
Vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
10/11 - 25/11
Vòng Chung khảo
Căn cứ vào Danh sách đề cử của Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi Hạng mục Giải thưởng.
Vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
10/11 - 25/11
Vòng Chung khảo
Căn cứ vào Danh sách đề cử của Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi Hạng mục Giải thưởng.
Lễ trao Giải thưởng năm 2022
Lễ trao Giải thưởng năm 2022
12/12
Lễ trao giải
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022 cho các sản phẩm của Đơn vị tham gia trong Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 12.
Lễ trao Giải thưởng năm 2022
Lễ trao Giải thưởng năm 2022
12/12
Lễ trao giải
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022 cho các sản phẩm của Đơn vị tham gia trong Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 12.
Lễ trao Giải thưởng năm 2022
Lễ trao Giải thưởng năm 2022
12/12
Lễ trao giải
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022 cho các sản phẩm của Đơn vị tham gia trong Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 12.
Lễ trao Giải thưởng năm 2022
Lễ trao Giải thưởng năm 2022
12/12
Lễ trao giải
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022 cho các sản phẩm của Đơn vị tham gia trong Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 12.
22.06
22/06 - 22/09
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 22/6 đến 21/7/2022 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 22/7 đến hết ngày 22/9/2022 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Tiếp nhận Hồ sơ 22/06 - 22/09
Sơ tuyển Hồ sơ 22/8 - 10/10
Vòng Sơ khảo 10/10 - 10/11
Vòng Chung khảo 10/11 - 25/11
Lễ trao giải 12/12

Danh sách sản phẩm đã đoạt giải 2022

Hạng mục : Thu hẹp khoảng cách số

Thứ hạng: Giải Vàng

Azota - Nền tảng tạo đề thi, bài tập online
Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục AZOTA Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục AZOTA

Hạng mục : Giải pháp số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Vàng

Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc
Công ty TNHH Cốc Cốc Công ty TNHH Cốc Cốc

Hạng mục : Nền tảng số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Vàng

Nền tảng Thương mại điện tử Vỏ Sò
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel

Hạng mục : Giải pháp số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Bạc

Trung tâm điều hành thông minh (VNPT IOC)
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông  Việt Nam Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Hạng mục : Sản phẩm số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Bạc

Hệ thống giám sát sâu rầy thông minh
Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam

Hạng mục : Nền tảng số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Bạc

Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS
Công ty Cổ phần MISA Công ty Cổ phần MISA

Hạng mục : Thu hẹp khoảng cách số

Thứ hạng: Giải Đồng

Phần mềm Sổ Thu Chi MISA
Công ty Cổ phần MISA Công ty Cổ phần MISA

Hạng mục : Sản phẩm số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Đồng

Hệ thống điều hành dữ liệu - DOC
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Hạng mục : Nền tảng số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Đồng

Bản đồ số Map4D Platform
Công ty TNHH  IOTLink Công ty TNHH IOTLink

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Nội hàm Make in Viet Nam thể hiện những sản phẩm công nghệ được sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam!
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
BỘ THÔNG TIN và TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Các thương hiệu cùng đồng hành

10 Doanh nghiệp đã tham gia

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel
Công ty Cổ phần MISA
Công ty TNHH  IOTLink
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông  Việt Nam
Công ty TNHH Cốc Cốc
Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ  liệu Công nghệ thông tin VI NA
Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục AZOTA
Công ty TNHH tư vấn PAT và Công ty Cổ phần Công Nghệ Intelin
Make in Viet Nam 2022
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Cơ quan thường trực giải thưởng
Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Về giải thưởng