00Ngày 00Giờ 00Phút 00Giây

Các hạng mục giải thưởng

Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Chính phủ số

Hạng mục

Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Chính phủ số
Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Kinh tế số

Hạng mục

Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Kinh tế số
Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Xã hội số

Hạng mục

Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Xã hội số
Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài

Hạng mục

Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài
Sản phẩm công nghệ số tiềm năng

Hạng mục

Sản phẩm công nghệ số tiềm năng
Hãy tham gia để:

Ban Tổ chức

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng Ban Tổ chức

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Huy Dũng

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Hoàng Quang Phòng

Phó Trưởng Ban

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông
Nguyễn Thiện Nghĩa

Thành viên

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
Nguyễn Minh Sơn

Thành viên

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Bùi Hoàng Phương

Thành viên
Xem thêm các thành viên trong Ban Tổ chức
Xem tất cả

Hành trình Vinh danh
Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam 2023

Đăng ký dự thi năm 2023
Đăng ký dự thi năm 2023
12/7-12/10
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 12/07 đến 11/08/2023 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 12/08 đến hết ngày 12/10/2023 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 12/07 đến hết ngày 12/10/2023 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Đăng ký dự thi năm 2023
Đăng ký dự thi năm 2023
12/7-12/10
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 12/07 đến 11/08/2023 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 12/08 đến hết ngày 12/10/2023 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 12/07 đến hết ngày 12/10/2023 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Đăng ký dự thi năm 2023
Đăng ký dự thi năm 2023
12/7-12/10
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 12/07 đến 11/08/2023 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 12/08 đến hết ngày 12/10/2023 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 12/07 đến hết ngày 12/10/2023 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Đăng ký tham gia năm 2023
Đăng ký tham gia năm 2023
12/7-12/10
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 12/07 đến 11/08/2023 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 12/08 đến hết ngày 12/10/2023 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 12/07 đến hết ngày 12/10/2023 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Sơ tuyển hồ sơ
Sơ tuyển hồ sơ
12/9-15/10
Sơ tuyển hồ sơ
Cơ quan thường trực rà soát, lựa chọn những hồ sơ đạt tiêu chí, báo cáo Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức xem xét, phê duyệt Danh sách hồ sơ đạt tiêu chí qua vòng sơ tuyển theo quy định
Sơ tuyển hồ sơ
Sơ tuyển hồ sơ
12/9-15/10
Sơ tuyển hồ sơ
Cơ quan thường trực rà soát, lựa chọn những hồ sơ đạt tiêu chí, báo cáo Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức xem xét, phê duyệt Danh sách hồ sơ đạt tiêu chí qua vòng sơ tuyển theo quy định
Sơ tuyển hồ sơ
Sơ tuyển hồ sơ
15/10-10/11
Vòng Sơ khảo
Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua giai đoạn sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có điểm cao nhất của mỗi Hạng mục. Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban tương ứng để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọ Top 10 hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục, đề cử vào vòng Chung khảo
Vòng sơ khảo
Vòng sơ khảo
15/10-10/11
Vòng Sơ khảo
Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua giai đoạn sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có điểm cao nhất của mỗi Hạng mục. Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban tương ứng để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọ Top 10 hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục, đề cử vào vòng Chung khảo
Vòng Sơ khảo
Vòng Sơ khảo
15/10-10/11
Vòng Sơ khảo
Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua giai đoạn sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có điểm cao nhất của mỗi Hạng mục. Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban tương ứng để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọ Top 10 hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục, đề cử vào vòng Chung khảo
Vòng Sơ khảo
Vòng Sơ khảo
15/10-10/11
Vòng Sơ khảo
Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua giai đoạn sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có điểm cao nhất của mỗi Hạng mục. Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban tương ứng để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọ Top 10 hồ sơ theo thứ tự từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục, đề cử vào vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
10/11-25/11
Vòng Chung khảo
Căn cứ vào Danh sách đề cử của Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi Hạng mục Giải thưởng.
Vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
10/11-25/11
Vòng Chung khảo
Căn cứ vào Danh sách đề cử của Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi Hạng mục Giải thưởng.
Vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
10/11-25/11
Vòng Chung khảo
Căn cứ vào Danh sách đề cử của Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi Hạng mục Giải thưởng.
Vòng Chung khảo
Vòng Chung khảo
10/11-25/11
Vòng Chung khảo
Căn cứ vào Danh sách đề cử của Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi Hạng mục Giải thưởng.
Lễ trao Giải thưởng năm 2023
Lễ trao Giải thưởng năm 2023
tháng12
Lễ trao giải
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023 cho các sản phẩm của Đơn vị tham gia trong Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2023 dự kiến tổ chức trong tháng 12.
Lễ trao Giải thưởng năm 2023
Lễ trao Giải thưởng năm 2023
tháng12
Lễ trao giải
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023 cho các sản phẩm của Đơn vị tham gia trong Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2023 dự kiến tổ chức trong tháng 12.
Lễ trao Giải thưởng năm 2023
Lễ trao Giải thưởng năm 2023
tháng12
Lễ trao giải
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023 cho các sản phẩm của Đơn vị tham gia trong Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2023 dự kiến tổ chức trong tháng 12.
Lễ trao Giải thưởng năm 2023
Lễ trao Giải thưởng năm 2023
tháng12
Lễ trao giải
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023 cho các sản phẩm của Đơn vị tham gia trong Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2023 dự kiến tổ chức trong tháng 12.
12.7.
12/7-12/10
Tiếp nhận Hồ sơ
Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách như sau: Cách 1: - Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng: từ 12/07 đến 11/08/2023 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ: từ 12/08 đến hết ngày 12/10/2023 Cơ quan thường trực sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ Cách 2: - Gửi hồ sơ chính thức: từ ngày 12/07 đến hết ngày 12/10/2023 Hình thức gửi: Gửi hồ sơ trực tuyến.
Tiếp nhận Hồ sơ 12/7-12/10
Sơ tuyển Hồ sơ 12/9-15/10
Vòng Sơ khảo 15/10-10/11
Vòng Chung khảo 10/11-25/11
Lễ trao giải tháng12

Danh sách sản phẩm đã đoạt giải

  • Năm 2022
  • Năm 2021
  • Năm 2020

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Chính phủ số

Thứ hạng: Giải Vàng

Nền tảng Quản trị tài chính Nhà nước - MISA FinGov
Công ty Cổ phần MISA Công ty Cổ phần MISA

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Chính phủ số

Thứ hạng: Giải Bạc

Siêu ứng dụng MoMo

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Chính phủ số

Thứ hạng: Giải Đồng

Hệ thống Giao thông thông minh Elcom ITS

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Kinh tế số

Thứ hạng: Giải Vàng

Nền tảng Điện toán đám mây FPT Cloud

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Kinh tế số

Thứ hạng: Giải Bạc

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS
Công ty Cổ phần MISA Công ty Cổ phần MISA

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Kinh tế số

Thứ hạng: Giải Đồng

Giải pháp nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải (SLX)

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Xã hội số

Thứ hạng: Giải Vàng

Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 quốc gia

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Xã hội số

Thứ hạng: Giải Bạc

VieOn - Giải pháp truyền tải nội dung số trên hạ tầng Internet

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Xã hội số

Thứ hạng: Giải Đồng

Thẻ thông minh MK SMART

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số tiềm năng

Thứ hạng: Giải Bạc

Metric - Nền tảng số liệu Thương mại điện tử

Hạng mục : Sản phẩm công nghệ số tiềm năng

Thứ hạng: Giải Đồng

Hệ sinh thái Chuyển đổi số Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Hạng mục : Nền tảng số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Vàng

Nền tảng Thương mại điện tử Vỏ Sò
Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel

Hạng mục : Nền tảng số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Bạc

Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS
Công ty Cổ phần MISA Công ty Cổ phần MISA

Hạng mục : Nền tảng số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Đồng

Bản đồ số Map4D Platform
Công ty TNHH  IOTLink Công ty TNHH IOTLink

Hạng mục : Sản phẩm số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Bạc

Hệ thống giám sát sâu rầy thông minh
Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam

Hạng mục : Sản phẩm số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Đồng

Hệ thống điều hành dữ liệu - DOC
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Hạng mục : Giải pháp số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Vàng

Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc
Công ty TNHH Cốc Cốc Công ty TNHH Cốc Cốc

Hạng mục : Giải pháp số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Bạc

Trung tâm điều hành thông minh (VNPT IOC)
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông  Việt Nam Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Hạng mục : Thu hẹp khoảng cách số

Thứ hạng: Giải Vàng

Azota - Nền tảng tạo đề thi, bài tập online
Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục AZOTA Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục AZOTA

Hạng mục : Thu hẹp khoảng cách số

Thứ hạng: Giải Đồng

Phần mềm Sổ Thu Chi MISA
Công ty Cổ phần MISA Công ty Cổ phần MISA

Hạng mục : Nền tảng số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Vàng

Nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp Base.vn

Hạng mục : Nền tảng số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Bạc

Ứng dụng gọi xe Be

Hạng mục : Nền tảng số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Đồng

Nền tảng Trí tuệ nhân tạo toàn diện FPT.AI

Hạng mục : Giải pháp số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Vàng

akaBot

Hạng mục : Sản phẩm số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Bạc

ViettelPay

Hạng mục : Sản phẩm số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Đồng

VNPT electronic Know Your Customer (VNPT eKYC)

Hạng mục : Giải pháp số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Vàng

Giải pháp số OneATS

Hạng mục : Giải pháp số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Bạc

DrAid ™ - AI Trợ lý bác sĩ

Hạng mục : Giải pháp số xuất sắc

Thứ hạng: Giải Đồng

Giải pháp nhận dạng ký tự quang học tiếng Việt - OCR

Hạng mục : Thu hẹp khoảng cách số

Thứ hạng: Giải Vàng

Hệ sinh thái Giáo dục thông minh vnEdu 4.0

Hạng mục : Thu hẹp khoảng cách số

Thứ hạng: Giải Bạc

Sàn thương mại điện tử Vỏ Sò

Hạng mục : Thu hẹp khoảng cách số

Thứ hạng: Giải Đồng

Nền tảng học trực tuyến Hocmai.vn

Hạng mục : Sản phẩm số tiềm năng

Thứ hạng: Giải Vàng

AI Smart Warning

Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và giải các bài toán Việt Nam?

Đăng ký tham gia
Nội hàm Make in Viet Nam thể hiện những sản phẩm công nghệ được sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam!
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
BỘ THÔNG TIN và TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Các thương hiệu cùng đồng hành

10 Doanh nghiệp đã tham gia

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel
Công ty Cổ phần MISA
Công ty TNHH  IOTLink
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông  Việt Nam
Công ty TNHH Cốc Cốc
Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ  liệu Công nghệ thông tin VI NA
Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục AZOTA
Công ty TNHH tư vấn PAT và Công ty Cổ phần Công Nghệ Intelin
Make in Viet Nam 2023
Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2023 cũng tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam
Cơ quan thường trực giải thưởng
Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 089.899.5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn

Về giải thưởng